Авторизація

HomeНовиниВ РайоніЯк мають працювати торгово-розважальні заклади Володимирця (обговорення + опитування)

Як мають працювати торгово-розважальні заклади Володимирця (обговорення + опитування)

( 3 Votes )

Р І Ш Е Н Н Я

07 липня 2015 року                                                         № 1297

Про погодження проекту Положення  про  режим роботи закладів торгівлі,  побутового обслуговування та ресторанного господарства  на території селища Володимирець в новій редакції

З метою встановлення зручного для населення режиму роботи закладів торгівлі, побутового обслуговування та ресторанного господарства, уникнення скарг мешканців селища на порушення тиші, здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства суб'єктами господарювання при здійсненні господарської діяльності, зменшення криміногенної ситуації в селищі Володимирець, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення», Наказом Міністерства економіки України № 309 від 09.10.2006 «Про внесення змін до деяких наказів», Законом України «Про санітарне та епідемічне благополуччя населення», Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 219 від 24.07.2002 року «Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства», Законом України Закон України "Про охорону дитинства" ст. 25, ст. 26, підпунктом 4 пункту б) ст. 30, ст 33, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,враховуючи рішення виконкому Володимирецької селищної ради № 72 від 25 червня 2015 року  -

 

CЕЛИЩНА  РАДА

В И Р І Ш И Л А :

 1.           Погодити проект Положення «Про режим роботи закладів торгівлі, побутового обслуговування та ресторанного господарства на території селища Володимирець в новій редакції (Додаток № 1).

2.           Секретарю ради (В. Новаку) забезпечити оприлюднення даного положення шляхом розміщення його на с веб-сторінці Володимирецької селищної ради, та на інформаційних стендах.

       СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                    О. ОСМОЛОВИЧ

Шановні користувачі!

 Пишіть свої коментарі і побажання на сайті. Думка громадськості буде важливою для прийняття відповідного рішення

 

 

 

Додаток до рішення селищної ради

№ 1297  від 07 липня  2015 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ТОРГІВЛІ,

ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

НА ТЕРИТОРІЇ СЕЛИЩА ВОЛОДИМИРЕЦЬ

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1.    Положення про режим роботи закладів торгівлі, побутового обслуговування та ресторанного господарства на території селища Володимирець розроблено  на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення», Наказу Міністерства економіки України № 309 від 09.10.2006 «Про внесення змін до деяких наказів», Закону України «Про санітарне та епідемічне благополуччя населення», Наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 219 від 24.07.2002 року «Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства», ст. 25, ст. 26, підпунктом 4 пункту б) ст. 30, ст 33, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.

1.2.    Рішення виконавчого комітету про встановлення режиму роботи є обов'язковим для всіх суб'єктів господарювання та надається їм безкоштовно.

1.3. Рішення виконавчого комітету про встановлення режиму роботи повинно бути розміщене в закладі торгівлі на доступному для споживачів та контролюючих служб місці.

 

II. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ТОРГІВЛІ, ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

2.1.    Загальний режим роботи закладів торгівлі, побутового обслуговування та ресторанного господарства на території селища Володимирець встановлюється рішенням виконавчого комітету Володимирецької селищної ради.

2.2. Граничний режим роботи  торгово-розважальних закладів на території Володимирецької селищної ради в нічний час – до 23 годин.

На передодні та в день офіційних державних та релігійних свят за зверненням суб’єкта господарювання погодженого з Володимирецьким СВ Кузнецовського МВ УМВС України в Рівненській області виконком Володимирецької селищної ради має право надати тимчасово продовжити режим роботи до 06 годин.

2.3. У разі звернення суб’єкта господарювання з клопотанням щодо встановлення режиму роботи з перевищенням граничного режиму роботи встановленого п. 2.2. Положення такий режим роботи може бути встановлений лише за наявності погодження  Володимирецького СВ Кузнецовського МВ УМВС України в Рівненській області. 

2.4.    Для встановлення режиму роботи Суб'єкт господарювання подає до виконавчого комітету Володимирецької селищної ради наступні документи:

- Заяву встановленого зразка;

- Копію свідоцтва про державну реєстрацію;

- Копію довідки Державної податкової інспекції про взяття на облік юридичної або фізичної особи як платника податків,

- Копію свідоцтва платника єдиного податку (у разі користування спрощеною системою оподаткування);

- Копію документу, що засвідчує право власності на приміщення, де буде здійснюватись господарська діяльність. У разі користування приміщенням на підставі договору оренди - копія договору оренди приміщення;

- Копію документу, що засвідчує право користування земельною ділянкою;

- Копію договору на вивіз сміття;

- інформація щодо кількості найманих працівників.

2.5.    В разі звернення суб'єкта господарювання щодо встановлення режиму роботи в нічний час в межах граничного режиму роботи встановленого п.2.2. рішення до переліку документів, зазначених в п.2.4. даного Положення, суб'єкт господарювання надає документ про наявність в закладі торгівлі та побутового обслуговування та на прилеглій території відеоспостереження.

2.6. В разі звернення суб'єкта господарювання щодо встановлення режиму роботи в нічний час, що перевищує межі граничного режиму роботи встановленого п.2.2. Положення до переліку документів, зазначених в п.2.4. даного Положення, суб'єкт господарювання надає документ про наявність в закладі торгівлі та побутового обслуговування та на прилеглій території відео спостереження та документи про наявність охорони, яка може забезпечити дотримання громадського порядку в об'єкті та на прилеглій до нього території та погодження  Володимирецького СВ Кузнецовського МВ УМВС України в Рівненській області

 

III. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ТОРГІВЛІ, ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕСТОРАНОГО ГОСПОДАРСТВА

 3.1.    Оформлення встановлення режиму роботи закладів торгівлі, побутового обслуговування та ресторанного господарства здійснюється протягом 30 робочих днів з дня надходження заяви від суб'єкта господарювання.

3.2.    Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в заяві та документах, що додаються до неї.

3.3.    При виникненні спірних питань при розгляді заяв на встановлення режиму роботи закладів торгівлі, побутового обслуговування та ресторанного господарства, документи передаються на розгляд  Володимирецької селищної ради, рішення якої є підставою для встановлення режиму роботи закладів торгівлі, побутового обслуговування та ресторанного господарства або відмови в його встановленні.

3.4.    Підставою для відмови у встановленні режиму роботи  може бути недостовірність відомостей у документах, наданих суб'єктом господарювання або неповний перелік наданих документів.

3.5.    У разі відмови у в встановленні режиму роботи суб'єкт господарювання може подати документи на повторний розгляд після усунення причин, що стали підставою для відмови.

3.6.    Суб'єкт господарювання, якому встановлено режим роботи, зобов'язаний дотримуватись норм чинного законодавства які регламентують господарську діяльність у сфері торгівлі або сфері надання послуг, в тому числі щодо дотримання тиші та громадського порядку.

3.7.    У разі порушення суб'єктом господарювання встановленого режиму роботи та (або) вимог чинного законодавства, що регламентують господарську діяльність у сфері торгівлі або сфері надання послуг в т.ч. щодо дотримання тиші та громадського порядку (порушення повинно бути належним чином задокументоване), виконавчий комітет Володимирецької селищної ради має право прийняти рішення про скасування встановленого режиму роботи закладів торгівлі, побутового обслуговування та ресторанного господарства.

 

4. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СКАРГ

   4.1. При надходженні у виконавчий комітет селищної ради скарг щодо порушення    закладами встановленого режиму роботи:

-          направляються на розгляд виконавчого комітету, а у разі необхідності також направляються до компетентних органів для прийняття відповідних заходів впливу.

-          у разі необхідності належним чином зафіксовані факти порушень невідкладно перевіряються уповноваженими особами

  4.1. виконавчий комітет розглядає факти допущених порушень і надає письмове попередження суб’єкту господарювання щодо необхідності усунення виявлених порушень в десятиденний термін з дня отримання попередження.

  4.2. У випадку представлення суб’єктом господарювання доказів усунення порушень, які могли стати підставою для скасування режиму роботи, останнє не підлягає скасуванню. В іншому випадку виноситься на розгляд виконавчого комітету проект рішення про скасування  режиму роботи.

  4.3.  Про прийняте рішення виконавчого комітету про скасування нічного режиму роботи повідомляються органи ДПІ та органи внутрішніх справ.

 

5.КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ВСТАНОВЛЕНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ

5.1. Контроль за дотриманням встановлених режимів роботи здійснюється: 

- комісією створеною при виконавчому комітеті Володимирецької селищної ради,

 - органами внутрішніх справ,

5.2. Порушення вимог законодавчих, інших нормативно-правових  актів у сфері торгівлі, побуту, ресторанного господарства та закладів дозвілля тягне за собою відповідальність, передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та іншими нормативними актами.

 

СЕКРЕТАР РАДИ                                                                                            В. НОВАК 

 

 

Коментарі   

 
+22 # Гість 07.07.2015, 13:03
До 23-х це ще занадто мягко, вже набридла п яна школота на беушних відрах посеред ночі... :-x
Відповісти
 
 
+30 # 8888 07.07.2015, 13:47
Свояка закрити,такого гадюшника давно не було в центрі!клетка до 23-00 бо в основному там молодь,а фламінго можна до 01-00,бо там старший контингент!!і напишіть які це офіційні державні свята в нас святкуються до 06-00?війна на дворі.заборонит и продаж цілодобовим магазинам спиртних напоів.
Відповісти
 
 
+11 # Гість 07.07.2015, 14:49
Перепрошую за грубість,але прибор ложили наші підприємці на рішення Володимирецької селищнрої ради № 1297 від 7 липня і на додаток до того ж рішення.Не вірите? То пройдіться по генделиках після 23.00 і побачите.Поки наш селищний голова підприємець то толку не буде,не буде толку і тоді коли селищна рада буде керуватися в своїй роботі "іншими нормативними актами".Цікаво це ж якими ще?
Відповісти
 
 
+7 # Гість 07.07.2015, 21:02
Ми живемо в демократичній державі так чині ? Ви будете обмежувати волю людей ? Ви царі ? Я особисто проти оргій. Тоді будь ласка піднімайте культуру, економіку, побудуйте кінотеатр, критий басейн.... Думайте....
Відповісти
 
 
+4 # Гість 08.07.2015, 12:38
Волю людей ми бачимо (в опитуванні). Думаю до "демократичної держави" нам ще далеко і не видно. Бо в демократичній державі воля народу - є закон. А закон як знаємо має виконуватись. Рішення селищної ради є закон (якщо воно не суперечить чинному законодавству, що має бути оскаржено і доведено). А те що ви називаєте "воля людей" - це є ваш бізнес-інтерес. Депутати не царі, а законно обрані вами ж представники влади. Якщо вони вас не влаштовують - ідіть на вибори і обирайтеся, і виконуйте волю народу.

Щоб підняти економіку щи щось побудувати необхідно кошти через сплату податків, які ви приховуєте не платячи в повному обсязі ні акциз, ні ПДФО (із зарплати) ні оренду землі та ін., скриваючись від сплати ви будуєте нові торгові точки, а значить достатньо заробляєте, в той же час громада збудувати басейна не в змозі, а ваші діти його відвідувати. Тому буде чи не буде підніматись економіка залежить від вас.

Думайте...
Відповісти
 
 
+6 # Гість 08.07.2015, 13:34
Знайомий стиль письма...І владу згадав,і в податках розуміється добре і підприємців пожурив.Хто б це міг бути такий,що про все разом і в одному стакані? :-*
Відповісти
 
 
0 # Гість 08.07.2015, 14:54
житель Володимирця якому не байдуже його майбутнє..
Відповісти
 
 
+12 # Гість 08.07.2015, 09:55
Вже зробили площу, і який результат? Купи сміття, алкоголіки і парковка для мотоциклів (бо ж по бруківці так добре на моцику ганяти і мєнти не чіпають).
Наше бид..ло і в кінотеатрі все поламає і в басейні нагадить, максимум хлів чи два, але і там все понищать... :-x
Відповісти
 
 
-16 # Гість 08.07.2015, 13:30
Та пішли ви на(ЦЕНЗУРА) з своїми рішеннями, (ЦЕНЗУРА)и! якщо я встану серед ночі зі страшенним сушняком? де мені буде пивка взяти труби потушити?
Відповісти
 
 
+6 # Гість 08.07.2015, 15:02
якщо до 23 бухатимеш то до ранку будеш як огурчик без сушняка,то ще й зекономиш на жвачки.
Відповісти
 
 
+3 # Гість 08.07.2015, 21:27
(ЦЕНЗУРА) (ЦЕНЗУРА), ти памперси спочатку висуши, бо про сушняк тільки від старших дядь чув...
Відповісти
 
 
-9 # Гість 08.07.2015, 13:31
таке враження що голосували одні старі (ЦЕНЗУРА)и і (ЦЕНЗУРА)и :-x
Відповісти
 
 
+2 # Гість 08.07.2015, 14:30
ЩО ВЖЕ КАЗАТИ ПРО ОТЕ (ЦЕНЗУРА) ,ТУТ ПОВАЖНI ОСОБИ " КОЛОТИСЯ " ПОЧАЛИ ...
С[ЦЕНЗУРА] ЩО ДАЛI БУДЕ.
Відповісти
 
 
0 # Гість 08.07.2015, 15:07
особи- з якими ще професiями та обов"язками.
Відповісти
 
 
+6 # Made in UA 08.07.2015, 14:41
Власне моя думка: не пустіть "корешів", " хльопцов" і всяких бичків з усього району у Володимирець, і через місяць ми будемо тішитись чистим та спокійним містечком. Приклад: при мені, стояли два бички біля банкомату і плювали зернята на капот ланоса. Прийшла власниця машини і попросила смітити не на її машину, і бажано в себе в селі, вони старшу жінку обматюкали і пригрозили відламати зеркала. Це один приклад з тисячі
Відповісти
 
 
+3 # Гість 08.07.2015, 15:00
а ти чого промовчав? якщо будем стояти і чекати що хтось наведе порядок то безпорядок буде завжди. один, другий зроибть зауваження то будуть думати,а якщо обматюкали а всі подивилися і змовчили - значить підтримали.вони ж не читають твої думки.
Відповісти
 
 
0 # Made in UA 08.07.2015, 18:17
Синець під моїм оком нічого не довів би. Якщо чесно я навіть не уявляю, як покращити ситуацію. Хіба все зміниться, коли не буде грошей запрвляти бмв, тоді перед дівками соромно буде.
Відповісти
 
 
+2 # Гість 08.07.2015, 19:43
синець під твоїм оком довів би що ти справжній джентельмен а не ф.ло
Відповісти
 
 
+1 # Гість 08.07.2015, 21:25
Ссикнув крапаль, з діванними таке буває, а є ж люди які їх (ЦЕНЗУРА)..дять , але таких одиниці...
Відповісти
 
 
+3 # Made in UA 09.07.2015, 11:19
Я просто по іншу сторону культурної прірви. Бійка це ознака дикості.
Відповісти
 
 
+1 # Made in UA 08.07.2015, 22:17
А чому мінуси? Є багато сміливих? Хтось йшов один на двох здорових бичків? Ч моя власна думка має задовільняти когось? Панове ви виставляєте себе в такому ж світлі, як вищезгадані провінційні любителі зернят
Відповісти
 
 
+13 # Гість 09.07.2015, 11:57
Добре що хоч за раз за 8 років, перед виборами згадали про найболючішу проблему для Володимирчан. Моя думка зробити як в Кузнецовську: до певної години, але не пізніше 24 год, і для всіх без включення.А то як в тій казочці- тому дам тому ні....А контролювати виконання повинна місцева влада, всіма способами: подавати в суд на порушників, створювати громадські дружини, звертатися в контролюючі органи (хоч наперед знаємо результат, але хто стукає тому відкривають і т.д.). Якщо хоч щось робити то і результат обовязково буде, а якщо сидіти в норі як до цих пір сиділи, то будете далі спостерігати з кущів за пяними виродками що по ночах круги на площі нарізають.
Відповісти
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

На даний момент 32 гостей на сайті