Авторизація

HomeНовиниОфіційноДоповідь начальника відділу освіти Володимирецької РДА (+таблиці, інфографіка)

Доповідь начальника відділу освіти Володимирецької РДА (+таблиці, інфографіка)

( 2 Votes )

Доповідь начальника відділу освіти  Володимирецької райдержадміністрації Марії Володимирівни Ошурко.

Про підсумки розвитку закладів, загальної середньої освіти у 2017-2018 навчальному році, підготовка закладів освіти до упровадження освітньої реформи

Базова і повна загальна середня освіта

Система базової і повної загальної середньої освіти є міцним фундаментом розвитку особистості, який сьогодні забезпечує дитині якісну освіту, а завтра – суспільне життя.

Найбільш системною і масштабною сьогодні є модернізація загальної середньої освіти. Розбудова Нової української школи – це довготермінова  реформа, яка розпочинається вже зараз. План упровадження  передбачає наступність дій і відповідне ресурсне забезпечення на кожному етапі, а також ураховує загальний контекст  суспільних змін. Сьогоднішні школярі також повинні відчути зміни й отримати кращу якість освіти. 

Для задоволення освітніх потреб населення району  щорічно вдосконалюється мережа закладів загальної середньої освіти. У 2017-2018 навчальному році  у районі функціонували 44 заклади з контингентом 11458 учнів, з них:  43 заклади загальної середньої освіти  з денною формою навчання, в них 11 407 учнів та 1 вечірня школа на базі Полицької ВК-76 з контингентом  51 учень. Мережа загальноосвітніх навчальних закладів  була наступною:

 - 12 загальноосвітніх  шкіл  І-ІІІ ступенів  з контингентом 3844 учні;

 - 1 загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів з контингентом 80 учнів;

 - 1 колегіум з контингентом  845 учнів;

 - 1вечірня школа ІІ-ІІІ ступенів з контингентом 51 учень;

 - 3 загальноосвітні школи І-ІІ ступенів з контингентом 346 учнів;

 - 26 навчально-виховних комплексів з контингентом 6 292 учні.

На виконання нормативних документів галузевого міністерства з метою забезпечення рівного доступу школярів до якісної освіти розпочато формування мережі опорних закладів. Певною мірою цей процес гальмується пасивністю громади району щодо створення об’єднаних територіальних громад, адже логічно територію громади і територію освітнього округу окреслювати спільними кордонами, а опорний заклад визначати в уже сформованому освітньому окрузі. На найближчу перспективу планується створення Рафалівського, Більськовільського та Городецького опорних закладів.

          Протягом  останніх шести років в цілому по району  учнівський контингент збільшився на 819 чоловік.   В окремих школах  через недостатню кількість навчальних приміщень  залишається двозмінне навчання, і цю проблему без нового будівництва вирішити практично неможливо. Катастрофічно недостатньо навчальних приміщень у Кідрівському та Половлівському навчально-виховних комплексах.

         У 2017-2018 навчальному році у 5 закладах загальної середньої освіти району (11,6%) 944 учні (8,3%) навчалися  другу зміну. Динаміку показника двозмінного навчання демонструють наступні таблиця та діаграма.

Роки

К-сть ЗНЗ %

К-сть класів %

К-сть учнів %

2013-2014

9,3

5,3

6,9

2014-2015

9,3

5,2

7,0

2015-2016

11,6

5,7

7,6

2016-2017

11,6

5,8

7,7

2017-2018

11,6

6.3

8,3

 

 

 

 

 

Збільшення відсотку кількості дітей, що навчаються у другу зміну, відбувається за рахунок збільшення учнівського контингенту, кількості класів. Так, наприклад, у 2013-2014н.р. у Половлівській ЗОШ І-ІІ ст. навчалося 228 учнів  у десяти  класах, а у 2017-2018 н.р. у даному закладі навчалося 282 учні у 13 класах та 37 дошкільнят у 2 групах.

Упродовж останніх п’яти років мережа груп продовженого дня майже не змінилась. У 2017-2018н.р. вони функціонували у 25 загальноосвітніх закладах і ними було охоплено 797 учнів 1-4 класів у 32 групах. Показник охоплення групами продовженого дня учнів початкових класів становить 16,1 %. У  міській місцевості цей показник становить 31.9%, у сільській – 12,7%.

За статистичними даними загальна кількість дітей та підлітків шкільного віку складала 11701 особу  (2017 рік – 11388 осіб),  у тому числі навчалися  у загальноосвітніх навчальних закладах 11089 осіб, що становило 95% від зазначеної категорії дітей, у  професійно-технічних навчальних закладах   -  363 особи (3%), у  вищих навчальних закладах І-ІУ  рівня акредитації – 158 осіб (1%), у спеціальних закладах для дітей, які мають вади у розумовому  розвитку, – 8 осіб. 

91 особа не навчалася для здобуття повної загальної середньої освіти. Із них: 51 особа – за станом здоров’я, сюди ж входить 8 дітей, які мають вади у розумовому  розвитку, і навчаються у спеціальних закладах; 32 дитини шестирічного віку не навчалися у загальноосвітній школі, що  не суперечить чинному законодавству. За рішенням батьків вони будуть навчатися із семирічного віку.

Середня наповнюваність класів у районі становить 17,4 учні.


Упродовж останніх чотирьох років вона збільшилась з 17,1 до 17,4  учнів у зв’язку із зростанням чисельності населення в районі.

Найбільша наповнюваність  класів у Володимирецькій  ЗОШ І-ІІІст. №1 (24,3 учні), найменша  - у  Малотелковицькому НВК  (5,3 учні).

Демографічна ситуація позитивно  позначається останні роки на динаміці набору учнів до першого класу:

- 2014-2015н.р. – 1109 учнів;

- 2015-2016 н.р. – 1270 учнів;

- 2016-2017н.р. – 1313учнів;

- 2017-2018н.р. – 1263 учні.

 

          Основні проблеми:

-          не сформовано мережі опорних закладів;

-          двозмінність навчання;

Основні завдання на 2018/2019 навчальний рік:

-          створити мережу опорних шкіл у районі;

-          зменшення показника двозмінного навчання;

-          оптимізувати мережу закладів загальної середньої освіти  з метою забезпечення якісної освіти для дітей.

 

Підготовка закладів освіти до упровадження освітньої реформи

Нова українська школа  це ключова освітня реформа Міністерства освіти і науки України. Головна мета  створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті.

З 01 вересня 2018-2019 навчального року по-новому вчитимуться всі першокласники України та близько 1350 першокласників району. Новий Державний стандарт  початкової освіти передбачає, що вчителі працюватимуть за іншими підходами, а освітнє середовище буде новим. Тому упродовж 2017-2018 року у районі було напрацьовано систему роботи з підготовки закладів освіти, керівних та педагогічних кадрів, батьківської громадськості до упровадження освітньої реформи з 1 вересня 2018 року.

Освітня реформа – це нове освітнє середовище. І це не лише, але й у тому числі, – це нові техніка та меблі. З метою урахування положень Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 .12.2016 року № 988-р для оновлення матеріальної бази шкіл, придбання необхідного навчально-методичного забезпечення субвенцією з державного бюджету у 2018 році  передбачено  4 352 882грн.. Профільне міністерство затвердило відповідний перелік засобів навчання та обладнання навчального та загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи (наказ МОНУ від 13.02.2018 року № 137 «Про затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи»). Рішенням районної ради від 21.06.2018 року №320 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік» відділу освіти виділено субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» в розмірі 3 313 371,00грн. З них 561 953,00грн. – 20% на закупівлю комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів нової української школи, 134 964,00грн. – цільові кошти на підготовку тренерів-педагогів, підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 і 2019/20 навчальних роках, асистентів вчителів закладів середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, заступників директорів  закладів середньої освіти з навчально – виховної (навчальної, виховної) роботи у початкових класах, вчителів іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів  у 2018/19 навчальному році, вчителів закладів загальної середньої освіти (класів), в яких діти навчаються мовами національних меншин (видатки споживання) (не більше 10% - на здійснення  (у разі потреби) витрат на відрядження вчителів, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням та заступників директорів закладів загальної середньої освіти для підвищення кваліфікації), 1 333 691,00грн. – 40% на закупівлю дидактичних матеріалів для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти  «Нова українська школа» на період до 2029 року, 1 282 763,00грн. – 40% на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи.

     Субвенція в розмірі 1 282 763,00грн. на придбання меблів та 1 333 691,00грн. на придбання дидактичних матеріалів розподілена між навчальними закладами за наслідками співбесід з керівниками  закладів освіти .

     Субвенція в розмірі 134 964,00грн. на відшкодування видатків на відрядження розподілена відповідно до кількості педпрацівників у навчальному закладі, які проходили навчання по програмі НУШ.

          Станом на 27.08.2018 року фактично отримано вказаних коштів в сумі 2 568 690,00грн., що становить 100% до плану на 8 місяців цього року. Профінансовано у звітному періоді коштів по даній субвенції по КЕКВ 2210 122 964,95грн. (придбання меблів), КЕКВ 2250 34 168,13грн. (відрядження) на загальну суму 157 133,08грн.

     По комп’ютерному обладнанні та мультимедійному контенті визначаються потреба у видах товарів, технічні характеристики, якісні та кількісні показники.

     На облаштування робочого місця вчителя початкового класу виділено 1 199 390,00грн. та розподілено між навчальними закладами.

     Усі закупівлі відбуваються у межах чинного законодавства керуючись Законом України «Про публічні закупівлі». Станом на 27.08.2018 року у закладах освіти району  закуплено 36 ноутбуків, 65 БФП, 44 ламінатора, 2 класні дошки, 58 учнівських комплектів одномісних (парта+стілець), 8 столів з стільцем для вчителя, 4 стінки на загальну суму 847 104,95грн..

   Розподіл коштів на запровадження освітньої реформи "Нова українська школа" у 2018 році

 

 

 

 

 

 

Назва закладу загальної середньої освіти

Виділено (розподілено) коштів на оснащення для закладів загальної середньої освіти, грн.

Разом

Придбання ноутбука та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування для робочого місця вчителя початкового класу

Закупівля дидактичних матеріалів для учнів початкових класів

Закупівля сучасних меблів для початкових класів

1

2

3

4

5

6

1

Антонівська зош І-ІІІ ст.

33 397

50 549

0

83 946

2

Біленський НВК "зош I-III ст.-днз"

34 996

36 558

30 800

102 354

3

Більськовільський НВК "зош I-III ст.-днз"

49 296

67 250

59 600

176 146

4

Великожолудський НВК "зош I-III ст.-днз"

26 799

42 068

47 800

116 667

5

Великотелковицька зош I-III ст.

33 397

45 068

49 000

127 465

6

Великоцепцевицька зош I-III ст.

50 895

65 348

131 400

247 643

7

Володимирецька зош І-ІІІ ст. №1

49 296

77 810

129 200

256 306

8

Володимирецький районний колегіум

63 394

85 380

0

148 774

9

Володимирецький НВК "зош І-ІІІ ст.-днз"

6 598

25 368

32 200

64 166

10

Городецький НВК "зош І-ІІІ ст.-днз"

28 398

51 716

0

80 114

11

Довговільський НВК "зош I-III ст.-днз"

34 996

43 735

62 950

141 681

12

Заболоттівська зош I-III ст.

17 498

21 485

32 800

71 783

13

Каноницька зош I-III ст.

33 397

28 989

29 400

91 786

14

Кідрівський НВК "зош I-III ст.-днз"

44 297

74 662

153 000

271 959

15

Красносільський НВК "зош I-III ст.-днз"

34 996

30 626

0

65 622

16

Любахівська зош I-III ст.

31 798

36 107

0

67 905

17

Малотелковицький НВК "зош I-III ст.-днз"

17 498

17 774

10 000

45 272

18

Мульчицький НВК "зош I-III ст.-днз"

49 296

58 705

0

108 001

19

Новаківський НВК "зош I-III ст.-днз"

15 899

15 720

19 000

50 619

20

Озерська зош І-ІІІ ст.

15 899

28 015

43 400

87 314

21

Полицька зош I-III ст.

65 195

70 626

61 800

197 621

22

Рафалівська зош І-ІІІ ст.

31 798

46 520

63 000

141 318

23

Рафалівська зош ІІ-ІІІ ст.

0

0

0

0

24

Ромейківський НВК "зош I-III ст.-днз"

17 498

17 269

22 800

57 567

25

Собіщицька зош I-III ст.

28 398

50 353

70 400

149 151

26

Сопачівський НВК "зош I-III ст.-днз"

55 197

68 194

84 400

207 791

27

Старорафалівська зош I-III ст.

17 498

17 318

16 800

51 616

28

Степангородський НВК "зош I-III ст.-днз"

50 895

67 832

0

118 727

29

Хиноцький НВК "зош І-ІІІ ст.-днз"

17 498

25 299

0

42 797

30

Балаховицький НВК "зош І-ІІ ст.-днз"

17 498

22 534

30 000

70 032

31

Берестівський НВК "зош I-II ст.-днз"

15 899

25 466

33 600

74 965

32

Бишляцький НВК "зош I-II ст.-днз"

17 498

22 250

0

39 748

33

Велихівський НВК "зош I-II ст.-днз"

17 498

24 701

34 200

76 399

34

Воронківський НВК "зош I-II ст.-днз"

33 397

47 765

64 600

145 762

35

Жовкинівська зош I-II ст.

17 498

21 534

21 000

60 032

36

Зеленівська зош I-II ст.

4 999

25 348

33 800

64 147

37

Лозківська зош I-II ст.

17 498

20 485

0

37 983

38

Озерецький НВК "зош I-II ст.-днз"

17 498

25 564

0

43 062

39

Половлівський НВК "зош I-II ст.-днз"

34 996

40 284

62 000

137 280

40

Рудківський НВК "зош I-II ст.-днз"

17 498

26 546

32 163

76 207

41

Сваринівський НВК "зош І-ІІ ст.-днз"

17 498

21 887

7 600

46 985

42

Суховільський НВК "зош I-II ст.-днз"

12 499

15 823

9 800

38 122

43

Рафалівський НВК "зош І ст.-днз"

12 499

25 348

32 200

70 047

Всього

1 210 290

1 631 879

1 510 713

4 352 882

 

За результатами моніторингу готовності закладів освіти району до нового навчального року, в тому числі до створення освітнього простору у 1-ому класі, членами комісії відзначено роботу педагогічних колективів, батьківської громадськості практично в усіх закладах, проте виділено з-поміж інших такі: Озерська ЗОШ І-ІІІст., Володимирецький районний колегіум, Володимирецька ЗОШ І-ІІІст. №1, Володимирецький НВК «ЗОШ І-ІІІст. – ДНЗ», Сопачівський  НВК «ЗОШ І-ІІІст. – ДНЗ» у с.Щоків,  Малотелковицький НВК «ЗОШ І-ІІІст. – ДНЗ», Рафалівська ЗОШ І-ІІІст., Хиноцький НВК «ЗОШ І-ІІІст. – ДНЗ», Суховільський НВК «ЗОШ І-ІІст. – ДНЗ», Рудківський НВК «ЗОШ І-ІІст. – ДНЗ», Берестівський  НВК «ЗОШ І-ІІст. – ДНЗ», Новаківський НВК «ЗОШ І-ІІІст. – ДНЗ», Великоцепцевицька ЗОШ І-ІІІст. Приємно відзначити колектив Озерської ЗОШ І-ІІІ ступенів, роботу якого відзначено на рівні України:  цей заклад є одним із дев’яти яскравих шкіл з дизайном НУШ.

У липні 2018 року усі заклади освіти для першокласників безкоштовно отримали набори LEGO, які допоможуть впроваджувати ігрові та діяльнісні методи навчання в освітній процес. Відповідний Меморандум про взаєморозуміння було підписано між Міністерством освіти і науки України та The LEGO Foundation. У нашій районній пресі звучали досить критичні відгуки про це незрозуміле, на перший погляд, навчально-методичне забезпечення. Проте існує відповідна методика роботи з ним  - «Шість цеглинок», що допомагає в ігровій формі розвивати мислення, мовлення, увагу, пам’ять молодших школярів, розвивати у них навички самоконтролю, ментальну гнучкість, здатність співпрацювати у команді, співпереживати за спільний результат, вміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та генерувати ідеї. І все це – у цікавий та належний для цієї вікової групи спосіб. Але цьому треба вчитись і вчити інших!

Так, Нова українська школа як реформа найбільше цього року стосується початкової школи. Ключова зміна для учнів стосується підходів до навчання та змісту освіти, адже  з нового навчального року всі учні будуть навчатися за новими програмами та підручниками, що були самостійно обрані вчителями початкових класів на сайті Інституту змісту модернізації освіти, які розвиватимуть такі наскрізні вміння як читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критично та системно мислити, розвивають творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Щоб набувати компетентностей, школярі навчатимуться за діяльнісним підходом – тобто частіше щось робитимуть, замість сидіння за партами і слухаючи вчителя, кожен тиждень та день буде тематичним, а навчання розпочинатиметься з ранкового кола, яке буде налаштовувати учнів на продуктивне навчання. Також Концепція НУШ пропонує впроваджувати інтегроване та проектне навчання. Такий спосіб сприяє тому, що учні отримують цілісне уявлення про світ, адже вивчають явища з точки зору різних наук та вчаться вирішувати реальні проблеми за допомогою знань з різних дисциплін.

Усе це вимагає вчителя нової формації. Такий педагог має перебувати   в авангарді суспільних та освітніх перетворень, бути успішним, умотивованим, компетентним, бути агентом сучасних змін. Суспільство вимагає від такого учителя виконувати в освітньому процесі ролі наставника, фасилітатора, консультанта, менеджера, мати академічну свободу, володіти навичками випереджувального проектного менеджменту (планування й організації навчання, розроблення навчально-методичного забезпечення, оцінювання та ін.), самостійно й творчо здобувати інформацію, організовувати дитиноцентрований процес.

Тому відділом освіти, районним методичним кабінетом приділялася особлива увага підготовці учителя до роботи по-новому. Це включало як районні заходи, так і регіональні та всеукраїнські, зокрема:

- проходження усіма учителями району, які навчатимуть  учнів перших класів з 2018-2019 навчального   року, навчання в режимі онлайн  на освітній платформі EdEra та отримання відповідних сертифікатів за результатами тестування;

- проходження цією категорією учителів очних курсів підвищення кваліфікації у Рівненському інституті післядипломної педагогічної освіти (18 чол.);

- очне навчання педагогів (три сесії) на базі комунального закладу “Володимирецький районний будинок школярів та юнацтва” під керівництвом Лариси Петрівни Швирид, вчителя початкових класів Володимирецького районного колегіуму, регіонального тренера НУШ, яка пройшла навчання у Рівненському інституті післядипломної педагогічної освіти та одержала сертифікат регіонального тренера НУШ (60 чол.);

- триденне очне навчання  учителів іноземних мов, які навчатимуть з 01.09.2018 року першокласників, у Рівненському інституті післядипломної педагогічної освіти та онлайн-навчання на  освітніх ресурсах Британської Ради в Україні та Гете-Інституту Україні;

- проведення районних епізодичних та постійно діючих семінарів, тренінгів, навчання, майстер-класів для учителів початкових класів та іноземної мови у початковій школі;

- тренінги для вчителів мистецьких дисциплін та фізичної культури  у початковій школі під керівництвом педагогів, які пройшли відповідне навчання:  Антонюк Катерини Вікторівни, учителя  музичного мистецтва Рафалівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, та  Блищик Ірини Вікторівни,  вчителя фізичної культури Володимирецького районного колегіуму;

- День відкритих дверей у Володимирецькому районному колегіумі для вчителів, що будуть працювати у 1-му класі у 2018-2019 навчальному році, та заступників директорів із навчально-виховної роботи. До цього заходу  до було залучено велика кількість учасників та продемонстровано тісну співпрацю між учасниками освітнього процесу, в тому числі й батьками, у підготовці школи до роботи по-новому.

Приділялася увага і підготовці керівників до роботи в нових умовах. З цією метою проводилися інструктивні наради з питань формування нового освітнього простору, семінарські заняття з тем реалізації наскрізних ліній, формування компетентностей, організації в закладі освіти внутрішньої системи якості освіти, управління  закладом в умовах упровадження концепції «Нова українська школа».

Формуванню керівника закладу освіти як агента змін сприяв семінар за участю науковців Рівненського ОІППО (кандидата педагогічних наук, проректора із науково-методичної роботи Мельник Н.А., методиста кабінету суспільно-гуманітарних предметів Піддубного М.А., старшого викладача кафедри природничо-математичної освіти Тимчини В.І.).

Проте процес становлення педагога та керівника закладу освіти як агента змін – процес не короткотривалий. Найближчим часом Рівненським ОІППО планується проведення навчання керівників закладів освіти (директорів та заступників), які курують початкову школу. У жовтні-листопаді стартує другий цикл підготовки вчителя початкової школи до роботи в умовах НУШ.  Проте найголовніше і найефективніше навчання – це самонавчання, розуміння і прагнення кожного з нас професійного росту та  самоудосконалення.

Дошкільна освіта

Розвиток дошкільної освіти залишається одним із пріоритетних напрямів державної політики у галузі освіти. А одним із індикаторів ефективності дошкільної освіти є її доступність. Основні завдання щодо виконання Конституційних вимог у частині забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти  здійснюються органами місцевого самоврядування району у межах наданих повноважень відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 2 Закону України «Про дошкільну освіту».

Станом на 01 серпня 2018 року у Володимирецькому районі  функціонує 44 заклади дошкільної освіти, зокрема: 

-  15 закладів дошкільної освіти загального розвитку;

-  2 заклади дошкільної освіти комбінованого типу;

- 12 навчально-виховних комплекси «Загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад» з цілоденним перебуванням дітей дошкільного віку;

- 14 навчально-виховних комплекси «Загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад» з короткотривалим перебуванням дітей дошкільного віку;

- дошкільний навчальний заклад «Вулик» при Володимирецькому районному колегіумі.

                Всього в закладах дошкільної освіти виховуватиметься з вересня 2018 року 2 614 дітей дошкільного віку (від 2-ох до 6(7) років): у 2017 році – 2003 дитини, у 2016 році – 1 988 дітей.

З метою охоплення дітей 5-ти річного віку дошкільною освітою у вересні 2017 році відкрито додаткові дошкільні групи з короткотривалим перебуванням в Біленському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» (с.Луко) на 12 місць та Сопачівському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» на 16 місць. 

Наразі охоплення дітей віком від 3 до 6(7) років дошкільною освітою, становить 53 % (у 2017 році – 47%, у 2016 році – 43%, у 2015 році – 34%), діти віком від 0 до 3 років виховуються в сім’ї та 100% дітей 5-річного віку охоплено дошкільною освітою (всіма її формами).

Проте, на сьогоднішній день район має проблему з охопленням дітей саме закладами дошкільної освіти. Так, закладами дошкільної охоплено лише 41% дітей дошкільного віку.

Проте існуюча мережа закладів дошкільної освіти не дає можливості задовольнити повністю освітні потреби населення. Так, понад 153 дитини району чекає  чергу на влаштування дитини в дошкільний заклад у 2018 році, у 2017 році – 228 дітей, у  2016 році черга становила 250 дітей, а у 2015 році – 300 дітей.

Ще однією з проблем дошкільної освіти є переповнення дошкільних груп, в результаті чого у закладах на 100 місцях виховується 103 дитини, у 2017 році – 117 дітей, у 2016 році -  123 дитини.

Потребують вирішення питання, щодо охоплення дітей дошкільною освітою (відповідно до території обслуговування) в дошкільних навчальних закладах «Калинонька» села Полиці, «Дзвіночок» села Великі Цепцевичі, «Ромашка» села Любахи, дошкільних закладах селища Володимирець.

                Не залишаються поза увагою і діти, які потребують корекції звуковимови та діти з особливими освітніми потребами. Так у 2017 році у дошкільних навчальних закладах функціонують 3 (три) логопедичні групи – для дітей з вадами мови, а також 4 інклюзивні групи – для дітей з особливими потребами.

На сьогодні освітній процес в закладах дошкільної освіти (в тому числі з навчально-виховними комплексами) здійснюють близько 213 педагогічних працівників.  Варто вказати, що є проблемою не відповідність штатних розписів  закладів Типовим штатним розписам. Так, в закладах не введено посад сестри медичної, практичного психолога.

 

Основні проблеми дошкільної освіти району:

- недостатньо закладів дошкільної освіти;

- перевантаженість дошкільних закладів освіти;

- відсутність  належного рівня психологічного та медичного супроводу, вирішення проблем соціалізації дошкільнят.

Основні завдання на 2018/2019 навчальний рік:

- відкриття закладів дошкільної освіти, а також дошкільних груп;

- збільшення відсотка охоплення дошкільною освітою дітей, що не виховуються в закладах дошкільної освіти;

- спланувати поетапне введення посад сестри медичної та практичного психолога у заклади дошкільної освіти;

- осучаснення матеріально-технічного стану закладів дошкільної освіти.

 

Позашкільна освіта та позакласна робота

Створювати додаткові умови для самовизначення, формування моральних якостей у дітей та підлітків, соціально-громадського досвіду, сприяння професійній орієнтації та розвитку творчих здібностей - такі завдання сьогодні покладає держава на систему позашкільної освіти.

З метою підтримки обдарованих та талановитих дітей у районі  функціонують два позашкільні навчальні заклади:

-                     КПНЗ «Володимирецький районний Будинок школярів та юнацтва»;

-                     КПНЗ «Рафалівський центр дитячої та юнацької творчості».

 

 

Заклад

Кількість груп

Кількість вихованців

2016-2017

2017-2018

2016-2017

2017-2018

Володимирецький районний Будинок школярів та юнацтва

9

16

146

244

Рафалівський центр дитячої та юнацької творчості

17

24

255

404

Всього

68

40

401

648

Стан охоплення гуртковою роботою у позашкільних навчальних закладах демонструє таблиця

Навчальний рік

Кількість учнів

Кількість гуртків

Кількість гуртківців

% охоплення

    2017- 2018

 

11407

40

648

5,7

2016 – 2017

11171

26

401

3,6

2015 – 2016

10965

33

505

4,6

2014 – 2015

10794

34

501

4,6

2013 - 2014

10752

231

3514

32,7

Педагогічні колективи позашкільних закладів  на достатньому рівні забезпечують реалізацію державної політики в галузі освіти, виконання вимог чинного законодавства, завдань визначених Національною доктриною розвитку освіти України. Проводиться робота з реалізації освітніх програм, зокрема, Програми національного виховання учнівської молоді Володимиреччини на 2008 – 2020 роки, Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на період до 2020 року.

Позашкільні заклади є осередками  організаційно-масової роботи з дітьми та учнівською молоддю, є організаторами заходів, де діти можуть проявити свої здібності і таланти.

Упродовж року позашкільними закладами  проведено близько 50 різноманітних оглядів-конкурсів, виставок, турнірів, фестивалів, відповідно до Плану проведення районних, обласних заходів та участі дітей і учнівської молоді у всеукраїнських заходах за напрямами позашкільної освіти у 2018 році, затвердженого наказом відділу від 02.02.2018 року № 53.

Підсумком роботи гуртків є результативна участь вихованців у районних, обласних та Всеукраїнських масових заходах.

У 2017 – 2018 навчальному році вихованці позашкільних закладів показали такі результати в конкурсах, змаганнях різних рівнів:

 

Позашкільний заклад

Перемоги в конкурсах-виставок, фестивалів

 

2016-2017

2017-2018

Всеукр.

Обл.

Всеукр.

Обл.

1.

КПНЗ «Володимирецький БШЮ»

          1

      7

         1

         16

2.

КПНЗ

Рафалівський ЦДЮТ

  1

11

1

29

 

 

Разом

          2

    18

          2

         45

 

 У КПНЗ «Володимирецький районний БШЮ» функціонують гуртки художньо-естетичного, дослідницько-експериментального, соціально-реабілітаційного, еколого-натуралістичного   напрямків.

Результативною в заходах обласного та Всеукраїнського рівнів вже не перший рік є участь вихованців Зразкової студії образотворчого мистецтва (керівник Мороз М.В.),  відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.03.2018 року № 295 студії підтверджено звання «зразкова». У звітному навчальному році вихованці гуртка вибороли 10 призових місць в обласних етапах виставок та конкурсів «Український сувенір», «Новорічна композиція», «Знай і люби свій край», «Я маю право», «За нашу свободу», зокрема одна з робіт станом на серпень 2018 року подана на Всеукраїнський етап конкурсу «Я маю право» в м. Київ.

Успішно працює гурток «Педагогіка», керівник Мирончук Г.К.,  вихованка гуртка, Мамчич Катерина здобула  І та ІІІ місця у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, відділення філософії та суспільствознавства, секції   «Педагогіка» та «Соціологія»  та  ІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, відділення філософії та суспільствознавства, секція «Педагогіка».

Достойно на обласному рівні оцінено роботу Зразкового лялькового театру «Колосок», керівник Ковальчук В.В., вихованці якого здобули ІІ- ге місце в обласному заочному огляді-конкурсу драматичних та лялькових колективів «Талановита Україна», номінація  «Найкращий ляльковий театр»

В лютому 2018 року на базі КПНЗ «Володимирецького проведено районний семінар-практикум для керівників гуртків позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів району художньо-естетичного напряму «Креативний керівник гуртка – творчі вихованці» та  районний майстер-клас «Художня обробка шкіри», який провела досвідчений керівник Зразкової студії образотворчого мистецтва Мороз М.В.

З метою розвитку лідерських якостей дітей та учнівської молоді, формування національної  свідомості,  духовності, патріотизму, основ  моральності, виховання нової суспільної еліти на базі закладу діє районна Школа навчання активу лідерів учнівського самоврядування, до якої входять представники 42 навчальних закладів району (далі-Школа).  Актив районної ради старшокласників постійно  бере участь у навчанні в обласній школі управлінської  майстерності для  лідерів учнівського самоврядування.

У рамках роботи Школи постійно проводяться семінари-практикуми, тренінгові заняття, активно у своїй роботі впроваджують проектні технології. Протягом минулого навчального року лідери працювали над проектом «Мій вклад у справу миру». Члени учнівського самоврядування - активні учасники та ініціатори благодійних акцій: «Не будь байдужим»;«Допомога заради перемоги»  тощо та тісно співпрацюють з Володимирецькою районною організацією ветеранів та учасників АТО, Центром волонтерської допомоги смт Володимирець. 

Щороку представники Школи беруть участь в обласному зборі лідерів учнівського самоврядування. Цьогорічний ХІІ обласний збір був проведений на базі Гощанського  центру позашкільної освіти.

У КПНЗ «Рафалівський ЦДЮТ» функціонують гуртки науково-технічного, художньо-естетичного напрямів. Вихованці КПНЗ «Рафалівський ЦДЮТ» традиційно беруть участь в обласних змаганнях: з початкового технічного моделювання, конструювання повітряних зміїв, з картингу, оригамі, мопедистів та мотоциклістів, що є особливістю даного закладу.

Вже не перший рік роботи вихованців гуртка «М’яка іграшка» (керівник Повжик Л.І.) є призерами конкурсів всеукраїнського рівня. У звітному навчальному році робота її вихованців Ткачук Любові та Швеця Антона здобула ІІІ місце на Всеукраїнській виставці «Новорічна композиція».

Результативною в заходах обласного рівня є участь вихованців гуртків «Початкове технічне моделювання» (керівник Окач Л.І.), «Виготовлення іграшок-сувенірів» (керівник Повжик Л.І), «Художня вишивка» (керівник Бутеєць Н.В.)

                Відомим на теренах району та області є Зразковий театральний колектив «Цвіт папороті» (керівник Стельмах Г.А.), у 2017-2018 навчальному році став переможцем  ІІІ ступеня обласного заочного конкурсу «Талановита Україна та подав документи на підтвердження звання «зразковий»;

Традиційно успішною є участь вихованців гуртка «Духовна пісня» (керівник Грицкевич Н.М.,) на обласному рівні, у звітному навчальному році колектив став дипломантом обласного етапу етно -фестивалю «Вифлеємська зірка».

              Результативно були представлені гуртки «Мопедисти та мотоциклісти», «Картинг» на обласних змаганнях: команда  здобула ІІ-ге команде місце та два І-х місця, два ІІ –х місця і одне ІІІ-тє місце в особистому заліку, у відкритих обласних змаганнях з картингу здобули І місце та ІІІ місця в особистому заліку.

  У листопаді 2017 року на базі КПНЗ «Рафалівський ЦДЮТ» для керівників гуртків науково-технічного напряму району було проведено семінар з ракетомоделювання (керівник Окач Л.І.) з теми «Роль гуртків технічної творчості у формуванні ключових освітніх компетентностей вихованців на основі роботи ракетомоделювання» та проведений майстер-клас «Виготовлення найпростішої моделі ракети на модельному ракетному двигуні та її запуск».

Протягом останніх п’яти років  збільшилась кількість гуртків та їх вихованців у закладах освіти:                                                                                                                                                                     

Навчальний рік

Кількість учнів

Кількість гуртків

Кількість гуртківців

% охоплення позакласними гуртками

2017-2018

11407

156

2572

22,5

2016 – 2017

11171

140

2484

22,2

2015 – 2016

10965

139

2264

20,7

2014 – 2015

10794

46

1037

9,6

2013 - 2014

10752

278

4746

4,1

 

Результати роботи вихованці гуртків, що функціонують на базі закладів загальної середньої освіти:  6 перемог в конкурсах Всеукраїнського рівня та 28 - обласного рівня.

Зокрема робота вихованців гуртка «Художня вишивка» Каноницької ЗОШ І-ІІІ ст (керівник Гордієвич Н.Ф.) зайняла ІІ-ге місце на Всеукраїнській виставці «Знай і люби свій край» в м. Київ. Учні Великоцепцевицької загальноосвітньої школи   І-ІІІ ступенів (вчитель Козярець Н. О.) здобули два ІІ-их та ІІІ -тє місце  у ХІV Міжнародному дитячо-художнього фестивалю, номінація  «Живопис» в Міжнародному конкурсі дитячого малюнка «Моя Україна» при Посольстві України в Італійській республіці.

На вокальних конкурсах всеукраїнського рівня відзначено учнів Володимирецького районного колегіуму: Орешка Дмитра (керівник Манзик В.А.), який здобув   І місце  у Всеукраїнському  конкурсі   естрадної  пісні «Соколині зорі» та став дипломантом Всеукраїнського фестивалю патріотичної пісні «Мамина весна», Бабич  Анастасію, здобула  ІІІ місце  у Всеукраїнському вокально-хореографічному  конкурсі «Твій шанс».

На Всеукраїнській виставці «Новорічна композиція» в м.Київ  робота учениці Лозківської ЗОШ І-ІІІ ст.. Сафоник Тамари  (вчитель Совгуть С.В.) зайняла ІІ місце.

В обласному фестивалі-конкурсі патріотичної пісні  «Поліська січ».

хоровий колектив  «Патріот»   Володимирецького районного колегіуму (керівник Новак В.В) виборов  ІІІ місце.

                На районному рівні варто також відзначити результативну роботу гуртків вокального мистецтва Володимирецької ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (керівник Гошта С.П.), Рафалівської ЗОШ І-ІІІ ст.(керівник Антонюк К.В.), Каноницької ЗОШ І-ІІІ ст, Заболоттівської ЗОШ І-ІІІ ст., Полицької ЗОШ І-ІІІ ст.,  хореографічного мистецтва – Володимирецького районного колегіуму (керівник Юрків Н.І.), Володимирецької ЗОШ І-ІІІ ст.. № 1 (керівник Гайдиш О.П.), Рафалівської ЗОШ І-ІІІ ст.(керівник Давидова О.М.), Антонівської ЗОШ І-ІІІ ст.(Довбенюк О.О.).

Призерами  виставок-конкурсів «Український сувенір», «Новорічна композиція», «Знай і люби свій край» на обласному рівні є роботи вихованців гуртків декоративно-ужиткового мистецтва – Каноницької ЗОШ І-ІІІ ст.(керівник Гордієвич Г.Ф.), Суховільського НВК «ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ» (Стукаліна Г.Г.), Полицької ЗОШ І-ІІІ ст. (керівник Крижанська Н.С.), Антонівської ЗОШ І-ІІІ ст.(Мельник О.Ю.), Довговільського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст..-ДНЗ» (Городний В.В), Лозківської ЗОШ І-ІІІ ст., (вчитель Совгуть С.В.), Зеленівської ЗОШ (Сернюк С.Ю.) Володимирецького районного колегіуму (Мілоста О.А.)

Окремі вчителі працюють на творчому ентузіазмі, не мають оплату за гурткову роботу, а роботи їх учнів  належно  відзначені в обласній виставці «Знай і люби свій край»:

- Давидова О.М., вчитель Рафалівської ЗОШ І-ІІІ ст. (ІІ місце),

- Совгуть С.В., вчитель Лозківської ЗОШ І-ІІІ ст. (ІІ місце),

- Шишка Л.Г, вчитель Довговільського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст..-ДНЗ» (ІІІ місце)

- Козярець Н.О, вчитель Великоцепцевицької ЗОШ І-ІІІ ст. (роботи учнів відзначені на міжнародному рівні).

В освітніх закладах району проводиться робота по залученню учнів, вихованців до активної екологічної діяльності, природоохоронної роботи.

Оскільки в 2017-2018 навчальному році  жоден з двох позашкільних навчальних закладів району  не має гуртків еколого-натуралістичного напрямку, основна частина еколого-натуралістичної роботи припадає на загальноосвітні навчальні заклади (з вересня 2017 року 7 гуртків).

Для переважної більшості загальноосвітніх навчальних закладів стали традиційними, організовуються і проводяться в школі природоохоронні конкурси, огляди, акції, експедиції, операції, учні активно залучаються до практичної природоохоронної діяльності, догляду за зеленими насадженнями в школі, класах, на шкільному подвір’ї, традиційними стали конкурси-огляди озеленення класних кімнат «Галерея кімнатних рослин», конкурс «Парад квітів біля школи», проведення шкільних свят та виставок (зокрема свято врожаю, свято квітів), годин спілкування «У природі – у ріднім домі», «Що я знаю про екологію», «Майбутнє природи Рівненщини», конкурси малюнків на природоохоронну тематику, тощо.  Перед новорічними святами традиційно в школах проводиться конкурс «Замість ялинки – новорічна композиція»,  в березні-квітні акції до Дня землі «Чисте довкілля».  

У більшості освітніх закладів у рамках Всеукраїнського конкурсу «Мій рідний край – моя Земля» учні шкіл  приймають активну участь у природоохоронних конкурсах, акціях, операціях, а саме: операціях «Первоцвіт», «Годівничка», конкурсах «Дерево життя», «Без верби і калини – немає України», «Мурашник», «Джерело», акції «Збережемо зелену красуню».

У Довговільському, Великожолудському, Хиноцькому НВК, Рафалівській, Полицькій  ЗОШ І-ІІІ ступенів, Володимирецькому районному колегіумі активно використовують виїзні форми навчання: походи та екскурсії, де учні знайомляться з видовим складом рослин та тварин, збирають гербарії, проводяться польові екологічні практики, екскурсії та експедиції. Всі вони спрямовані на виховання бережливого ставлення до природи та на захист її різноманіття. Результати практичних робіт учні оформляють у вигляді наочних посібників, гербаріїв, колекцій, таблиць, рефератів.

В рамках проведення Всеукраїнської олімпіади з екології учнями начальних закладів району щороку представляються екологічні проекти, найкращі з яких являються щорічними переможцями та учасниками обласних та республіканських етапів олімпіади, конкурсів.

Навчальні заклади активно долучаються до участі в Всеукраїнських акціях та конкурсах.

В 2017 році     учні  Великожолудського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» стали переможцями заочного етапу Всеукраїнського конкурсу винахідницьких та раціоналізаторських  проектів еколого-натуралістичного напряму (робота «Відновлення родючості порушених ґрунтів шляхом вапнування з використанням вапнякового шламу водопідготовки Рівненської АЕС (на прикладі Великожолудської сільської ради)»), заочного етапу Всеукраїнського конкурсу учнівського науково-дослідницького проектування та винахідництва в категорії «Біологія» (робота «Видовий склад вторинних сукцесій порушених земель»), республіканського етапу Всеукраїнського еколого-патріотичного конкурсу «Паросток».

Школярі району брали активну участь в Всеукраїнських трудових акціях «Юнатівський зеленбуд»,  «Ліси для нащадків» (члени гуртка «Людина і довкілля» Суховільського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ» відзначені подякою управління освіти та науки), «Парад квітів біля школи», Всеукраїнському огляді-конкурсі «Галерея кімнатних рослин» (подяка управління освіти Лесько Я.М., вчителю Суховільського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ»).

                Щорічно учні освітніх закладів району беруть участь у Всеукраїнському фестивалі екологічної творчості «Свіжий вітер». У 2018 році команда Володимирецького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» була серед переможців обласного етапу цього конкурсу.

У 2017-2018 навчальному  році навчальні заклади району долучилися до заходів, присвячених збереженню птахів, результати яких висвітлюються в місцевій пресі.

Учнівський колектив Городецького та Суховільського НВК є переможцями обласного етапу Всеукраїнської акції «Годівничка», Бігун В.Г., вчитель Городецького НВК нагороджений дипломом КНЗ «Станція юних натуралістів» за участь в Всеукраїнській акції учнівської молоді «День зустрічі птахів» в номінації «Найкращий організатор біологічних свят».

Учні району під керівництвом вчителів активно беруть участь в Міжнародній природничій грі «Геліантус», яка направлена на формування нових умінь, навичок і компетентностей: конкурентоспроможності, уміння працювати в групі, бути креативними й критичними, протистояти будь-якій пропаганді. Гра пропонує сучасні конгітивно складні завдання, що націлені не на переказ тексту, а на розв’язання проблем логічним, творчим шляхом.  Активними учасниками гри  цьогоріч стали більше 400 учнів району.

Вчителі району впроваджують і реалізують Міжнародну науково-освітню програму GLOBE. Активними учасниками моніторингових досліджень за станом навколишнього середовища в рамках цієї програми   та  Снітко Г.Г., вчитель Великожолудського НВК та Дукач М.В., вчитель географії Полицької ЗОШ І-ІІІ ступенів.    Вони ж являються учасниками обласних семінарів-тренінгів за даною програмою.

Освітні заклади району активно долучаються до науково-дослідницької роботи та практичної природоохоронної роботи.

     У багатьох   закладах освіти району організовано роботу факультативів та курсів за вибором  превентивного, біологічного та екологічного спрямування.

Володимирецький район залучений до реалізації ІІ етапу освітнього Україно-Шведського проекту  «Освіта для сталого розвитку в дії». З метою формування  екологічно доцільної поведінки для учнів середньої ланки впроваджений курс за вибором «Уроки для сталого розвитку» (Володимирецький НВК), для учнів Воронківського НВК  «ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ», Берестівського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ», Довговільського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» та Антонівської ЗОШ І-ІІІ ступенів впроваджений курс «Зелений пакет». 

В усіх навчальних закладах району діють шкільні агітбригади спрямовані на формування екологічної просвіти.

В багатьох навчальних закладах розроблені маршрути екологічних стежок.

В районі функціонує дві теплиці (в Антонівській ЗОШ І-ІІІ ступенів та Володимирецькому районному колегіумі).

 У Володимирецькому районному колегіумі з 2016 року функціонує мінізоопарк «Пташине царство», який  вже став улюбленим місцем відпочинку багатьох дітей та дорослих,  спонукає учнів до поглибленого вивчення природничих наук і науково-дослідницької діяльності. В багатьох освітніх закладах створені живі куточки.

При Антонівській  ЗОШ І-ІІІ ступенів організована робота шкільного лісництва, яке є структурним підрозділом Антонівського лісництва Володимирецького держлісгоспу.

 

Основні проблеми в організації позашкільної освіти:

-           відсутність  фінансування районної школи лідерів  на базі КПНЗ «Володимирецький районний БШЮ»;

- недостатнє фінансування  участі вихованців позашкільних закладів  в обласних етапах  Всеукраїнських конкурсів та фестивалів.

Основні завдання на 2018/2019 навчальний рік:

- відновлення роботи відділів науково-технічного, дослідницько-експериментального, еколого-натуралістичного, спортивно-туристичного, туристично – краєзнавчого, військово-патріотичного, технічного напрямів;

     - вивчення потреби у введенні  на базі позашкільних закладів оплачуваних гуртків за рахунок батьківських коштів;

збільшення кількості вихованців гуртків у закладах загальної середньої освіти.

 

Будівництво, капітальні ремонти, енергозберігаючі технології, підготовка до початку опалювального сезону

У всіх навчальних закладах району проведено поточний ремонт приміщень та тривають роботи з капітального ремонту покрівлі в Каноницькій ЗОШ І-ІІІ ступенів, частково виділені кошти на капітальний ремонт покрівлі в Полицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів та Озерському ДНЗ «Пролісок». Враховуючи вимоги правил безпечної експлуатації електроустановок проведено поточні ремонти систем електропостачання Балаховицького НВК «ЗОШ І-ІІ ст..ДНЗ», Більськовільського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст..ДНЗ», Рафалівського НВК «ЗОШ І ст..ДНЗ», Сопачівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст..ДНЗ» та дошкільного навчального закладу «Яблунька» села Зелене  на загальну суму 56 тисяч гривень.

Відповідно до графіка проводиться лабораторні заміри контурів заземлення та опору ізоляції електрообладнання в навчальних закладах. З метою безпечної експлуатації електрообладнання передбачено виконання робіт з відновлення контурів заземлення в Красносільському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ», Старорафалівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Балаховицькому НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ», Бишляцькому НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ», Воронківському НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ», Зеленівській ЗОШ І-ІІ ст., Суховільському НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ», Лозківській ЗОШ І-ІІ ст., на загальну суму 40 тисяч гривень.

З метою ефективного використання енергоресурсів передбачено встановлення автоматичного вузла обліку та регулювання теплової енергії в дошкільному навчальному закладі «Малятко» смт. Володимирець, проведено технічне обслуговування вузлів обліку та розподілення теплової енергії в Заболоттівській ЗОШ І-ІІІ ступенів. Тривають роботи по перевірці контрольних та вимірювальних приладів в котельнях навчальних закладів. Проведено ремонт системи теплопостачання Великоцепцевицької ЗОШ І-ІІІ ступенів та передбачено кошти на заміну шнека автоматичної подачі щепи в котельні Хиноцького НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ». Проведені процедури відкритих торгів по закупівлі котлів для опалення Сопачівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. -ДНЗ», Рафалівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Великожолудського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» на загальну суму 375 тисяч гривень.

Враховуючи вимоги по енергоефективності в чотирьох закладах замінено вікна на енергозберігаючі зокрема в Хиноцькому НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ», Собіщицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів, Половлівському НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» та Рафалівському НВК «ЗОШ І ст. - ДНЗ» на суму більше 935 тисяч гривень.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження Рівненської АЕС передбачено проведення поточних ремонтів протирадіаційного укриття Довговільського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ», дошкільного навчального закладу «Казка» та Володимирецького районного колегіуму на загальну суму  490 тисяч гривень.

Одним з пріоритетних напрямів роботи навчальних закладів є підготовка закладів до роботи в осінньо-зимовий період, а також забезпечення навчальних закладів твердим паливом, заготівля якого проводиться згідно з кошторисними призначеннями.

Відповідно до програми будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів інфраструктури Рівненської області на 2012-2015 роки затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації №465 від 22 вересня 2011 року, в 2015 році розпочалося будівництво Озерецького НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» на 196 учнівських місць та Степангородського НВК  «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» на 500 учнівських місць.

 

Основні  проблеми:

- зношеність котельного обладнання, інженерних мереж та мереж енергопостачання закладів освіти.

Основні завдання на 2018/2019н.р.

-          заміна котельного обладнання у закладах освіти на сучасне енергозберігаюче;

-          завершення будівництва Озерецького НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ та Степангородського НВК  «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ»;

-          підвищення надійності роботи інженерних мереж та мереж енергопостачання.

 

Фінансування освітньої галузі

Кошторисні призначення відділу освіти Володимирецької РДА за 2017 рік становлять понад 230,4 млн. гривень. Даний показник перевищує минулорічне значення на 42%, що оцінюється позитивно. Значне збільшення видатків загального фонду кошторису спричинене насамперед основними поточними статтями:

ü   збільшено вдвічі мінімальну заробітну плату до 3 200 грн. та піднято на 2 тарифних розряди оклади педагогічним працівникам;

ü   збільшуються ціни на енергоносії та тарифи на електроенергію і теплопостачання.

Капітальні видатки за 2017 рік мають динаміку до зменшення більш ніж у два рази у порівнянні із 2016 роком, що означає про недостатнє фінансування бюджету розвитку.

Наочно збільшення кошторисних призначень відділу освіти Володимирецької РДА зображено на рис. 1,2.


рис. 1 Динаміка збільшення кошторисних призначень у 2017 році

в порівнянні із 2016 роком


рис. 2 Динаміка зміни поточних та капітальних видатків за 2016-2017 роки

Структура видатків відділу освіти відображає реальне становище економіки в державі. Найбільшу питому вагу займає заробітна плата та нарахування на неї ( у 2016 році – 75,7%, у 2017 році – 88,4%). Закупівля енергоносіїв та оплата за електроенергію і теплопостачання у структурі видатків становить у 2016 році – 5,1%, у 2017 році – 4,1%. Капітальні видатки на будівництво нових і реконструкцію аварійних навчальних приміщень, придбання обладнання довгострокового користування у бюджеті відділу освіти займають у 2016 році - 6%, у 2017 році – 1,8% від загальних кошторисних призначень.

Наочно дольове відношення основних статей видатків відділу освіти Володимирецької РДА зображено на рис. 3,4.


рис. 3 Дольове відношення основних статей видатків за 2016 рік


рис. 4 Дольове відношення основних статей видатків за 2017 рік

На 2018 рік по програмі «Нова українська школа» із державного бюджету виділено кошти в сумі 3 856 313 грн., а саме:

-               для робочого місця вчителів початкових класів – 542 942 грн.;

-               підвищення кваліфікації вчителів початкової школи – 134 964 грн.;

-               на закупівлю дидактичних матеріалів для учнів початкових класів – 1 333 691 грн.;

-               на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи – 1 282 763 грн.;

-               на закупівлю комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів нової української школи – 561 953 грн.;

Для забезпечення умов співфінансування із місцевого бюджету додатково виділено 2 333 023 грн.

Разом для впровадження реформи освітньої галузі буде витрачено понад 6,1 млн. гривень бюджетних коштів, але разом з тим даних коштів не є достатньо для забезпечення 100% потреби. 

 

Основні  проблеми:

- недостатнє фінансування навчальних закладів в частині коштів місцевого бюджету на оплату праці спеціалістів та робітників, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, оплати курсів підвищення кваліфікації  педагогічних працівників, придбання товарів та матеріалів по підготовці навчальних закладів до нового навчального року.

Основні завдання на 2018/2019н.р.

-               забезпечення першочергового фінансування захищених статей видатків на оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

-               недопущення виникнення заборгованості із виплат заробітної плати та оплати спожитих комунальних послуг та енергоносіїв;

-            вжити заходів щодо виділення коштів для проведення поточних та капітальних ремонтів аварійних навчальних приміщень.

 

 

 

 

 

 

Коментарі   

 
0 # Гість 05.09.2018, 22:09
Катастрофа в українській освіті. Так деякі ЗМІ прокоментували основні результати ЗНО-2018. Такий висновок вони, й багато блогерів, роблять на підставі того, що велика кількість учасників тестування не дала (чи не вгадала) правильні відповіді на питання, котрі на перший погляд не є складними. Із позицій креативності та сенсаційності дійсно дивним виглядає той факт, що величезна кількість абітурієнтів не упізнала будівлю Верховної Ради чи не змогла виконати ділення числа із дробами. Або неправильно поставили кому у складній синтаксичній конструкції. Або не знали дати історичної події, важливість якої кожен має право оцінювати по різному й, відповідно, запамятовувати дату, коли вона відбулася чи не запамятовувати. Або абітурієнти масово забули якому із українських поетів належать ті чи інші віршовані рядки... Перелік подібних прикладів можна продовжувати досить довго.
Відповісти
 
 
+1 # Гість 05.09.2018, 22:10
І якщо навіть побіжно переглянути тестові завдання з усіх предметів, то складається враження, що укладачі цих тестів, перелопативши шкільні підручники за різні роки, діяли не чим іншим, як методом «тику». Іншими словами: у величезній масі подій, фактів, правил, формул, закономірностей , які упродовж 11 років утовкмачували дітям в голови, вихопили цілком випадково кілька десятків тих, знання яких, за субєктивною (!) думкою укладачів, може свідчити про рівень навчальних досягнень абітурієнта. При тому, що ці завдання є дуже різними за вертикальною чи горизонтальною інтеграціями, вони абсолютно не враховують ситуації, в яких будуть застосовуватися тощо. Цей вибір залежав лише від рівня фахової, методичної, тестологічної підготовки, уподобань, власних знань, досвіду 1-2 осіб, котрі є укладачами тестів.
Відповісти
 
 
0 # Гість 05.09.2018, 22:11
Фактично, для вимірювання навчальних досягнень десятків тисяч людей був запропонований інструмент невідомої якості. А якщо знати й те, що в УЦОЯОт не доведений до ладу Банк тестових завдань, котрий мав би бути укомплектований апробованими завданнями; немає практики сертифікації укладених тестів та їхньої фахової експертизи до початку оцінювання; відсутня практика громадського обговорення змісту зовнішнього оцінювання після його проведення; немає практики високопрофесійн ої фаховоі підготовки розробників тестових завдань, то цілком закономірним є питання про якість самих тестів. І чи може такий, з дозволу сказати, «інструмент», зробити замір такої якості, щоб на його основі робити висновки про наявність чи відсутність катастрофи в українській освіті? Упевнений, що не може. Більше того, цей «інструмент» ніколи не призначався для вимірювання якості освіти. Тести ЗНО мають зовсім інше цільове призначення. ЗНО запроваджувалос я й проводиться для визначення рівня навчальних досягнень (а не рівня знань, між іншим) випускників шкіл, які виявили бажання стати студентами та їхнього ранжування за рейтинговою шкалою, у котрій 158 чи 170 балів абсолютно не означають оцінку «за знання».
Відповісти
 
 
0 # Гість 05.09.2018, 22:12
Тож і маємо ситуацію, коли не дуже якісний інструмент використовуєтьс я для вимірювання того, для чого він не призначений. Як, скажімо, циркуль, для визначення маси… Чи можна на основі таких вимірів робити якісь серйозні й далекоглядні висновки? Особливо у тому, що ми називаємо якістю освіти. Адже якість освіти не може визначатися лише знанням сукупності формул, дат, фактів, правил, закономірностей , котрі 11 років учні вивчають в українській школі. І чи не перетворюємо ми з такими підходами ЗНО у своєрідний КВК? Якщо це так, то катастрофа тут.
Відповісти
 
 
0 # Гість 07.09.2018, 20:45
Відсутня інформація про співпрацю з громадським організаціями. А вони мають досягнення і досвід.
Відповісти
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

На даний момент 71 гостей на сайті